PROautoodtah

INFORMACE

Potřebné dokumenty k ekolikvidaci :

Velký technický průkaz,(nebo jeho kopie),osvědčení o registraci vozidla. (malý technický průkaz.)

Ekologická likvidace vozidla proběhne dle zákona o ekolikvidaci č.541/2020 sb.

                  Působíme v oblastech:

                     Moravskoslezský kraj

                        Olomoucký kraj

                          Zlínský kraj

PROautoodtah